Tin tức hoạt dộng

Người Việt Nam được vào chơi casino, kể từ ngày 15/3/2017

Người Việt Nam được vào chơi casino, kể từ ngày 15/3/2017

Đó là quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 về kinh doanh CASINO. Theo đó, Chính phủ thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino theo quy định tại Nghị định này.

0906050688

Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

Công ty luật Tân Long được bắt đầu hoạt động với mô hình Văn phòng Luật sư từ ngày 18/10/2002. Đến này 31/03/2008, với sự trường thành và lớn mạnh, Văn phong Luật sư Tân Long chuyển đổi thành Công ty Luật Tân Long. 

Đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động Công ty Luật Tân Long đã trở thành một đơn vị hành nghề luật có uy tín tại Quảng Ninh.PHÒNG BAN NHÂN SỰ

 

Công ty Luật Tân Long là nơi tập hợp các luật sư và chuyên viên pháp lý nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ...v..v... để thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Doanh nghiệp, góp phần hạn chế, phòng ngừa rủi ro và giải quyết các sự kiện pháp lý phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

 

Công ty chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các đối tượng khách hàng bao gồm: dịch vụ tư vấn thường xuyên và không thường xuyên cho doanh nghiệp, cá nhân; dịch vụ đại diện theo ủy quyền của khách hàng; tham gia tố tụng tại tòa án các cấp và các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Vấn đề xử lý hình sự với pháp nhân tại luật hình sự 2015

Vấn đề xử lý hình sự với pháp nhân tại luật hình sự 2015

        Căn cứ Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi),

Mẫu biên bản tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định (Mẫu số 1)

Mẫu biên bản tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định (Mẫu số 1)

        Luật Tân Long xin giới thiệu: Mẫu biên bản tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định (Mẫu số 1) ban hành kèm theo Thông tư số: 18/2015/TT-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Mẫu quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số 3) / Mẫu giấy về việc trưng cầu giám định (Mẫu số 08-KN) / Mẫu quyết định trưng cầu giám định

  Dịch vụ Hôn nhân

   Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng

   Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng

           Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 Sửa đổi bổ sung điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, quy định về điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn >= 20 TRIỆU  như sau:

   Tôi muốn thành lập công ty cổ phần về môi giới bất động sản. Vậy tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì ?

   Tôi muốn thành lập công ty cổ phần về môi giới bất động sản. Vậy tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì ?

   Theo quy định tại Điều 62 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, điều kiện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản