PHÒNG BAN NHÂN SỰ

Công ty Luật Tân Long là nơi tập hợp các luật sư và chuyên viên pháp lý nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ...v..v... để thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Doanh nghiệp, góp phần hạn chế, phòng ngừa rủi ro và giải quyết các sự kiện pháp lý phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh công tác tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, Công ty Luật Tân Long cũng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, Luật sư đại diện và Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho cá nhân, hộ gia đình trong các quan hệ pháp luật phức tạp, có tranh chấp xung đột.

Hiện nay, đội ngũ Luật sư tại Công ty Luật Tân Long có 06 Luật sư thường trực, làm việc thường xuyên tại hai 03 mảng công việc: Phòng tư vấn Doanh nghiệp; Phòng tố tụng, giải quyết tranh chấp và Phòng dịch vụ đại diện.

PHÒNG TỐ TỤNG

Là nơi các luật sư thực hiện nghiên cứu giải quyết các vụ án kinh tế, dân sự, lao động, hành chính, hôn nhân gia đình và bào chữa cho các bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự.

Với các kỹ năng hành nghề tích lũy sau nhiều năm hoạt động, Công ty Luật Tân Long đã, đang từng bước khẳng định vị thế, uy tín của Công ty trong các hoạt động tố tụng và tiền tố tụng tại tỉnh Quảng Ninh cũng như trên toàn quốc

PHÒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Là nơi các Luật sư nghiên cứu triển khai các công việc do Khách hàng tin tưởng ủy thác, giao phó cho thay mặt thực hiện như: đăng ký đầu tư, quyền sử dụng, quyền sở hữu, thành lập Doanh nghiệp; cấp phép xây dựng, hành nghề; thiết lập hồ sơ, thủ tục, văn bản, đơn thư, di chúc; tổ chức thẩm định giá, thừa phát lại, bán đấu giá, đấu thầu, ...

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Là nơi các Luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ tư vấn cho các đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân có thu. Với kinh nghiệm tư vấn phong phú, đã trải qua nhiều mô hình tổ chức cũng như ở nhiều lĩnh vực, hoạt động kinh doanh khác nhau, Công ty Luật Tân Long tin tưởng sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Doanh nghiệp không chỉ trong công tác duy trì hoạt động nội bộ mà còn cả trong các hoạt động kinh doanh chuyên biệt như: xăng dầu, vận tải, y tế, giáo dục, xây dựng .v.v.

Ls Phạm Xuân Long 

Bài viết liên quan