LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Công ty luật Tân Long được bắt đầu hoạt động với mô hình Văn phòng Luật sư từ ngày 18/10/2002. Đến này 31/03/2008, với sự trường thành và lớn mạnh, Văn phong Luật sư Tân Long chuyển đổi thành Công ty Luật Tân Long. 

Đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động Công ty Luật Tân Long đã trở thành một đơn vị hành nghề luật có uy tín tại Quảng Ninh.VỚI TẦM NHÌN

Phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu Công ty theo hướng chuyên môn, đa dạng, hướng tới sự tín nhiệm cao nhất của khách hàng về chất lượng và phong cách phục vụ.

Xây dựng một môi trường làm việc đầy đủ, khoa học, chuyên nghiệp và công bằng nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên không ngừng phát triển về đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn;  

HƯỚNG TỚI SỨC MỆNH

Đối với khách hàng: Cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc đầy đủ, khoa học, năng động, chuyên nghiệp và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Bài viết liên quan