Luật sư tư vấn và tham gia giải quyết vụ việc hình sự

        Luật sư tham gia tố tụng Hình sự với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người đại diệnngười bảo vệquyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong  vụ án hình sự.

        Theo quy định của Bộ Luật tố tụng Hình sự, Luật sư được tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trong trường hợp bắt người thì luật sư tham gia tố tụng từ khi có quyết định tạm giữ.

Khi Luật sư tham gia tố tụng hình sự, sẽ thực hiện các hoạt động nghiệp vụ như sau:

- Có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can, xem các biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình và các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa,

- Đề nghị Cơ quan điều tra báo trước về thời gian và địa điểm hỏi cung bị can để có mặt khi hỏi cung bị can,

- Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy định của Bộ luật TTHS,

- Thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa từ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người thân thích của những người này hoặc từ cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nếu không thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác,

- Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu,

- Gặp người bị tạm giữ, gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam,

- Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa sau khi kết thúc điều tra theo quy định của pháp luật,

- Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên toà,

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng,

- Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án nếu bị cáo là người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất quy định của Bộ luật tố tụng hình sư.

- Nghiên cứu, phân tích nhằm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị tạm giữ, bị can, bị cáo vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

- Giúp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ,

Bài viết liên quan

Bình luận