Dịch vụ thủ tục sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp

 Tư vấn pháp luật sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi doanh nghiệp

Tư vấn điều kiện chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi

Tư vấn về vốn, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp, thành viên, cổ đông.

Tư vấn về chia tách, hợp nhất tài sản, công nợ …

Tư vấn phương án sử dụng lao động.

Tư vấn về thương hiệu của doanh nghiệp.

Tư vấn về điều lệ, tổ chức hoạt động của doanh nghiệp sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi.

Tư vấn về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

Tư vấn về thủ tục pháp lý (thủ tục nội bộ và thủ tục hành chính).

 Soạn thảo hồ sơ về sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp.

 Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, giải trình với Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có)

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu sau khi thực hiện xong thủ tục

Bài viết liên quan

Bình luận

 • Công ty chúng tôi đã tạm ngừng 1 năm, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra được hướng kinh doanh mới, Công ty chúng tôi có thể tiếp tục tạm ngừng không?

  Trả Lời - 5/2/2017 20:43:19

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 57, Nghị định 78/2015 NĐ-CP

  “….Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm”

  Như vậy bạn có thể tiếp tục tạm ngừng thêm 1 năm nữa
 • Nếu một công ty bị sáp nhập thì sau khi sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại đúng không?

  Trả Lời - 16/2/2017 21:37:1

  Theo quy định tại khoản 1 , Điều 195, Luật doanh nghiệp 2014 việc sáp nhập doanh nghiệp được quy định như sau:

  “Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”.

  Như vậy công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt tồn tại là đúng.
 • Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống và có vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Công ty tôi hiện nay đang có ý định thu mua một công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực nhưng có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Trong trường hợp này công ty chúng tôi có thể tiến hành thu mua công ty kia được không? Và thủ tục tiến hành như thế nào?

  Trả Lời - 16/2/2017 21:39:12

  Thu mua doanh nghiệp không phải là thuật ngữ pháp lý, theo như mong muốn của bạn, thì bạn có thể thực hiện một trong các hình thức sau đây được quy định tại Luật DN 2014:

  Trường hợp 1: Tiến hành hợp nhất doanh nghiệp của bạn và doanh nghiệp bạn định mua để thành lập một Công ty mới theo quy định tại Điều 194 Luật doanh nghiệp năm 2014.

  Sau khi chuyển nhượng phần vốn góp cho bạn, các thành viên còn lại không còn là thành viên của Công ty nữa. Như vậy, công ty của bạn đã không còn đủ thành viên để hoạt động theo hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Luật doanh nghiệp nữa.

              Theo quy định tại Khoản 3, Điều 53 của Luật doanh nghiệp:

  “Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng”.

  Như vậy bạn không được tiếp tục hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH hai thành viên nữa mà bắt buộc phải làm thủ tục chuyển đổi Công ty thành công ty TNHH 1 thành viên.