Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn pháp luật về thay đổi đăng ký doanh nghiệp các nội dung:

 - Thay đổi tên công ty.

 - Trụ sở công ty.

 - Ngành nghề kinh doanh.

 - Tăng vốn / giảm vốn điều lệ công ty.

 - Thay đổi thành viên công ty TNHH/cổ đông Công ty CP.

 - Chủ sở hữu.

 - Người đại diện theo pháp luật.

 - Thông tin của người quản lý. 

 - Thông tin đăng ký thuế.

 - Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

 - Nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi.

 - Thay đổi con dấu và nhận con dấu (nếu có).

Bài viết liên quan

Bình luận

 • Nếu một công ty bị sáp nhập thì sau khi sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại đúng không?

  Trả Lời - 5/2/2017 19:59:43

  Theo quy định tại khoản 1 , Điều 195, Luật doanh nghiệp 2014 việc sáp nhập doanh nghiệp được quy định như sau:
  “Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”.

  Như vậy công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt tồn tại là đúng.
 • Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống và có vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Công ty tôi hiện nay đang có ý định thu mua một công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực nhưng có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Trong trường hợp này công ty chúng tôi có thể tiến hành thu mua công ty kia được không? Và thủ tục tiến hành như thế nào?

  Trả Lời - 5/2/2017 20:25:49

          Thu mua doanh nghiệp không phải là thuật ngữ pháp lý, theo như mong muốn của bạn, thì bạn có thể thực hiện một trong các hình thức sau đây được quy định tại Luật DN 2014:

  Trường hợp 1: Tiến hành hợp nhất doanh nghiệp của bạn và doanh nghiệp bạn định mua để thành lập một Công ty mới theo quy định tại Điều 194 Luật doanh nghiệp năm 2014.

  Trường hợp 2: Tiến hành sáp nhập Công ty dự định mua vào Công ty đang hoạt động của bạn, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty bị thu mua theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp 2014.

  Trong các trường hợp này, vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu của các bên.
 • Tôi là thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn có 04 thành viên. Hiện nay, vì ba thành viên khác không còn ý định kinh doanh nên đã chuyển nhượng hết phần vốn góp cho tôi. Vậy tôi có được tiếp tục hoạt động dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên không?

  Trả Lời - 5/2/2017 20:29:52

  Sau khi chuyển nhượng phần vốn góp cho bạn, các thành viên còn lại không còn là thành viên của Công ty nữa. Như vậy, công ty của bạn đã không còn đủ thành viên để hoạt động theo hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Luật doanh nghiệp nữa.

              Theo quy định tại Khoản 3, Điều 53 của Luật doanh nghiệp:

  “Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng”.

  Như vậy bạn không được tiếp tục hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH hai thành viên nữa mà bắt buộc phải làm thủ tục chuyển đổi Công ty thành công ty TNHH 1 thành viên.