Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

A Tư vấn pháp luật thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn lựa chọn loại hình công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài…).Tên công ty; Trụ sở công ty (Trụ sở đi thuê hoặc thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty); Vốn điều lệ; Ngành nghề kinh doanh; Người sáng lập của công ty;Tổ chức bộ máy hoạt động và các vấn đề nội bộ;

- Tư vấn thủ tục thuế, hóa đơn, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

- Tư vấn về trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

B Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

B1 Gói dịch vụ cơ bản

- Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp

- Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và con dấu

- Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

B2 Gói nâng cao

- Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp
- Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và con dấu
- Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp
- Tư vấn thủ tục thuế và soạn hồ sơ đăng ký thuế sau thành lập
- Lập sổ thành viên/cổ đông; Biên bản họp công ty sau khi thành lập; quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng.

Bài viết liên quan

Bình luận