Dịch lặp sổ sách kế toán

- Nhập chứng từ, hóa đơn vào phần mềm kế toán

- Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành

Bài viết liên quan

Bình luận