Tôi muốn thành lập công ty cổ phần về môi giới bất động sản. Vậy tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì ?

Theo quy định tại Điều 62 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, điều kiện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Về hồ sơ thành lập Công ty cổ phần, bạn thực hiện theo Điều 23 Luật Doanh nghiệp năm 2014, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

Bài viết liên quan

Gửi câu hỏi tới Luật Tân Long