Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên cần những giấy tờ gì ?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh quy định về hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

“a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đng thành viên về việc thay đi người đại diện theo pháp luật”.

 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật cần có những nội dung sau:

 a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viêncủa công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bài viết liên quan

Gửi câu hỏi tới Luật Tân Long