Cách xử lý đối với hóa đơn đã lập viết sai

        Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định các xử lý đối với hóa đơn viết sai về: Tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất,……. cụ thể như sau:

- Trường hợp Chưa giao hóa đơn cho khách hàng, tiến hành gạch chéo các liên viết sai, lưu giữ số hóa đơn lập sai và viết lại hóa đơn đúng.

- Trường hợp đã giao hóa đơn cho người mua, thì xử lý như sau:

+ Người bán và người mua chưa kê khai thuế: Tiến hành Lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập; Người bán gạch chéo các liên và lưu trữ hóa đơn lập sai và Xuất lại hóa đơn viết đúng.

+ Người bán và người mua đã kê khai thuế: Tiến hành Lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót để điều chỉnh hóa đơn; Xuất lại hóa đơn điều chỉnh; Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh người bán, người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua bán, thuế GTGT đầu ra.

Bài viết liên quan

Gửi câu hỏi tới Luật Tân Long